Gospodarili bodo s 27 milijoni evrov

Nahajate se: Domov > Novice > Po naših občinah

Gospodarili bodo s 27 milijoni evrov

Ptuj, 15.12.2014 | Mojca Zemljarič

Ptujski mestni svetniki in svetnice so se včeraj popoldan sestali na drugi redni seji. Dnevni red tokratne seje je bil precej obsežen, med pomembnejšimi točkami je bila obravnava proračuna za prihodnje leto.

V proračunu MO Ptuj naj bi se v letu 2015 zbralo dobrih 27 milijonov evrov. Največ sredstev (41 odstotkov vseh prihodkov) se bo predvidoma nateklo iz naslova povprečnine oz. dohodnine – 11 milijonov evrov. 20 odstotkov prihodkov se pričakuje iz udeležbe na dobičku ter dohodkih iz premoženja – 5,5 milijona evrov. Sem sodijo najemnine za stanovanja in poslovne prostore ter gospodarsko javno infrastrukturo ter prihodki od koncesije za vodno pravico. Davka na premoženje, vključno z NUSZ oz. nepremičninskim davkom, naj bi se zbralo za 3,4 milijona evrov. Evropskih sredstev bo 2,4 milijona evrov, z njimi se bo sofinanciralo drugo fazo obnove dominikanskega samostana, gradnjo kanalizacije, ureditev »Parkiraj in pelji« parkirišča na Zadružnem trgu ter energetski obnovi stavb Osnovnih šol Olge Meglič in Breg. 1,6 milijona evrov za gradnjo OŠ dr. Ljudevita Pivka naj bi v prihodnjem letu v proračun MO Ptuj prejeli od države in dober milijon od okoliških občin.

Za t. i. socialne transferje 4,8 milijona evrov

Za bruto plače zaposlenih se bo namenilo nekaj manj kot 2,4 milijona evrov, izdatki za blago in storitve (tekoče vzdrževanje in operativni odhodki) so predvideni v višini 3,6, transferi posameznikom in gospodinjstvom pa v višini 4,8 milijona evrov. Med slednje sodijo plačila občine za vrtce, domove starejših, šolski prevozi, štipendije, subvencije stanarin … Investicijski odhodki se načrtujejo v višini 7,7, investicijski transferi pa v višini dobrega milijona evrov. Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz naslova investicij se bo MO Ptuj v letu 2015 lahko zadolžila do višine 353.000 evrov. Za odplačilo dolga, ki je bil najet v minulih letih, se bo prihodnje leto namenilo 836.000 evrov.

O aneksu za pol milijona evrov

Ptujski mestni svet se je na včerajšnji seji seznanil tudi z informacijo o četrtem podpisanem dodatku (aneksu) k pogodbi za projekt gradnje kanalizacijskega sistema 5 v MO Ptuj, ki se sofinancira z evropskimi kohezijskimi sredstvi. Z dodatkom, ki je bil z izvajalcem del sklenjen 22. oktobra letos, se za investicijo namenja dodatnega pol milijona evrov. Sredstva se bodo na lokacijah, kjer se gradi kanalizacijski sistem, porabila za zamenjavo vodovodnih cevi in asfaltiranje cest. Vrednost del, ki se bodo izvedla na podlagi dodatka k pogodbi, je bila z izvajalcem dorečena s pogajanji.

Več v spletni in tiskani izdaji Štajerskega tednika

– deli z ostalimi Kako pevke služijo ne z glasom, ampak z mično ritko

Pustovanje je končano, sedaj lahko upravičeno čakamo na pomlad. Tudi letos smo lahko uživali v številnih dogodkih Kurentovanja, za vsakega se je našlo kaj. Ene so pustne dogodivščine stale manj, druge več. Nekateri so kaj zapravili, drugi pa odlično zaslužili. Glasbene skupine in pevci so bili letos precej raznoliki, v vseh treh šotorih. Nekateri so sicer takoj po objavi programa godrnjali, da je preveč hrvaških skupin, meni pa se je…

Leave a Comment

(0 Comments)

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja